14 kommentarer på “PK-lögnerna om invandrarnas brottslighet vederlagda

 1. Logiskt sett kan det inte ha skett någonting efter 2005 eftersom den sortens invandring vi pratar om inte har minskat på något sätt sen dess. Vilken invandring pratar vi om då? undrar säkert en del. jo, den sk ”multikulturella” invandringen som innebär att alltför många från främmande livsbetingelser kommer till Sverige och uppmuntras av normen att leva efter de värderingar som gjorde att de fick fly från första början. För fakta är att det inte är så självklart att de flyr pga USAs invasioner. I alla fall om man ska tro på migileaks publicerade domar. Några flyr från krig, många gör det inte. Många flyr från den delen av kulturen som inte är positiv för dem själva.

 2. Hej Galne Gunnar,

  Jag håller med om att det inte går att skylla allt på socioekonomiska faktorer när det gäller brottslighet. Det finns många svenskar som befinner sig i samma situation utan att för den delen utföra brott. Sen tror jag att det är få brott som utförs i syfte att föda familjen eller liknande.

  Däremot finns stora problem när det gäller segregationen och de sociokulturella skillnader mellan olika delar av ”kulturer”. I de flesta subkulturer lever arbetsmoral och nyttoandan och fungerar som norm. I andra är det snabba pengar, droger och prylar som ger status. De flesta av oss skulle inte se stulet gods som något positivt, eftersom vi vet att det ligger hårt arbete bakom (det finns många typer av brott, men jag tar detta som exempel).

  I och med att vissa områden blivit segregerade, med en stor del av befolkningen härstammandes från andra delar av världen än Sverige utan någon egentlig möjlighet att få tillgång till samma saker som den ”svenska arbetarkulturen” (vilken jag tror ligger till grund för en stor del av hög moral och ärlighet). De arbeten som har fåtts har kunnat vara svartarbeten (för att bygga billiga hus till rika människor) eller arbeten som inte krävt något utbildning eller erfarenhet (eftersom de utbildningar som har tagits i vissa länder blev värdelösa vid inträde till Sverige).

  Jag vill inte på något sätt försvara brott eller brottsligt beteende, det vill jag ha sagt.

  Det finns de som, kortsiktigt och naivt, enbart ser en lösning: släng ut dem.

  Genom att verifiera utbildning, bygga bort segregering genom att inte ”klumpa ihop” nya invandrare på samma plats, se till att svenska språket inlärs (gärna genom arbetsträning som även ger referenser) och liknande åtgärder så kan både socioekonomiska och sociokulturella skillnader minska.

  Vidare är jag för en rejäl skärpning av straffskala och rehabilitering (där uppföljning är en stor del av det hela) för alla brott, oavsett etnicitet.

  Vänliga hälsningar

  Andreas

 3. ”I den här paneldiskussionen erkänner journalisten att de vid en konferens i slutet på 80 talet kom överens om att inte nämna brottsligheten bland invandrare. Lyssna 1,50 min in i diskussionen” !!!!!!!!!!!

  Där har ni sanning, medierna är överens om att mörka invandrad brottslighet!

 4. Tack, rapporten från Brå kan inte nog så ofta uppmärksammas. Några andra rapporter som inte kommer från statligt håll men som är något färskare är de undersökningar som gjorts av SvP som granskat alla våldtäktsdomar under 2008 och SD som granskat ett urval av domarna från 2009. En del kommer säga att ”tvi vale, detta är bara rasiszter som skriver detta för att skriva ner invandrarna”, men faktum är att uppgifterna är desamma oavsett vem som lägger fram dem.

  http://www.realisten.se/2010/08/24/majoriteten_av_valdtakterna_begas_av_invandrare/

  Klicka för att komma åt sd_valdtaktsrapport.pdf

  Läsvärd kommentar till kritiken mot SD:s undersökning:
  http://www.realisten.se/2010/09/04/kommentar-till-sverigedemokraternas-valdtaktsrapport/

 5. Olle: Nja… Lyssna på debatten mellan Mats Alm (Avpixlat) och Hasse Aro.

  http://play.radio1.se/catchup/clip/7156

  Alm kommer 17:50

  Alm 20:55: ”Det finns ingen anledning att skriva nationalitet om det är en svensk”. Han menar alltså att den enda gången som nationalitet skall stå med är när det är någon som inte har svensk etnisk bakgrund som begått brott. Är det en svensk så är det oviktigt

  Detta leder till att alla nationaliteter som skall synas i media i samband med brott är de som inte är svenska… Rätt märkligt tycker jag. Då är det väl bättre att inte skriva ut nationalitet?

  Meningen med att inte skriva ut saker som nationalitet är ju att det skall vara många som finns inom misstanke. Skriver media ”person” så är det alla människor. Ju mer information desto mer snävar det av. Hur menar du att media skall rapportera? Hur många gånger tror du att du får läsa om svenskar som begår brott om det blir krav på att skriva ut nationalitet? Skulle vara skrämmande många gånger.

  Vid 24 minuter kommer en man som har starka åsikter emot Alm. Han säger en del intressant, men som med allt bör det intas med en nypa salt.

 6. Klas: Uppgifter är aldrig desamma oavsett vem som lägger upp dem. Statistik tas fram i ett syfte och urval i processen och presentationen brukar göras för att föra fram en agenda. De du talar för här (http://www.svenskarnasparti.se/punktprogram/) baserar sina antaganden på att särskilja pga etnicitet = rasism. De har en agenda med vad de skriver. ”Faktum” är ett väldigt luddigt begrepp…

  När det gäller våldtäkt så kan det mycket väl stämma att invandrare är överrepresenterade i fall med dömda brottslingar. Jag har inga andra uppgifter på det. Beklagligt och jag hoppas att alla som begår våldtäkt (oavsett etnicitet) får tre gånger så höga straff mot vad dagens straffskala ger, om inte mer (typ kastrering).

  Däremot är just våldtäkt ett brott där både mörkertalet är väldigt stort och bevisbördan är väldigt svår att få fram. Teknisk bevisning kan enbart se samlag och/eller våld. Huruvida de inblandades vilja eller inte var med går inte att få med i bedömningen, ord står mot ord. De vanligaste våldtäkterna sker i hemmen (vad jag har hört, men har ingen källa på det – av svenska män *brasklapp*) samt där båda parter känner varandra sedan tidigare. Däremot är det inte säkert att det leder till anmälan (en stor del finns också i skammen som kan finnas hos offret vid våldtäkt).

  Oavsett vad som läses bör alltid syftet med det som presenteras att ifrågasättas. Vem skriver vad, till vem och varför? Jag skriver detta i syfte att föra in nyans i diskussionen. För att jag vet att statistik är lätt att förvanska och gärna tas för sanning – även om den är rätt långt ifrån en korrekt avspegling av omvärlden.

 7. @Andreas Meijer: Du gör ett tyvärr allt för vanligt misstag om du tror att en uppgift som stämmer blir mindre sann beroende på vem som för fram den. För att göra det enkelt så ger jag ett exempel:

  En buss åker förbi en viss väg. Bosse som vill att Nisse ska korsa vägen på grund av att bussen åker förbi säger att bussen åker förbi. Leif som vill att Nisse ska stanna kvar säger att bussen åker förbi.
  Leif och Bosse har uppenbarligen olika agendor men påverkar det verkligen det faktum att bussen åker förbi? Givetvis inte. Detsamma gäller för våldtäkter, om medlemmar av en viss etnisk grupp generellt sett begår fler våldtäkter än de i en annan grupp så spelar det ingen roll om det är SvP, SD eller Fp som lägger fram informationen.

  Faktum är inte ett luddigt begrepp, hur man använder faktan är en annan sak men det påverkar inte det faktiska förhållandet. Statistik går att granska och du kan räkna med att felaktig sådan avslöjas om det skulle vara något som går mot pk-statens agenda. Läs som sagt kommentaren jag länkade till SD:s rapport.

  Sedan har du säkert hört att de flesta våldtäkterna skulle begås av svenska män i hemmen, men vad finns det som talar för att det skulle vara så? Skulle invandrare med invandrad kvinnosyn vara mindre benägna att begå våldtäkter i hemmen? Eller menar du att invandrarkvinnor är MER benägna att anmäla sina män än svenska kvinnor?

 8. Klas: Jag vet inte om jag tycker att det är ett misstag… Jag har haft turen (?) att ha statistik i 3 omgångar (olika ämnen och kurser) med Peter Claësson på SU (universitetsadjunkt i statistik och undersökningsmetodik)… Utan att vara kritisk mot undersökningar och statistik gick det inte att bli godkänd.

  I ditt exempel bör Nisse vara blind och döv (annars behöver han inte bry sig om vad de säger), vilken är hans agenda? Vill han begå självmord?. Bosse skulle väl rimligen säga att bussen åkt och att det är fritt fram att gå (jag tolkar det som Bosse vill att Nisse skall bli påkörd). Leif skulle väl berätta att bussen är på väg… Parametrar som hastighet, busschaffisens uppmärksamhet, vägens storlek etc. komplicerar ditt exempel (jag är medveten om att du vill förenkla så vi kan släppa bussexemplet, om det inte är så att du har en förkärlek för det. Min poäng är att det inte är så enkelt att förenkla, eller lämpligt för det delen, när det gäller ”faktum” eller statistik. Ses problemet inte på från flera olika vinklar och reducerar bortfall, sammanhang etc. så är undersökningen i stort sett värdelös).

  Som jag sade så misstror jag dig inte, citat från min tidigare kommentar: ”När det gäller våldtäkt så kan det mycket väl stämma att invandrare är överrepresenterade i fall med dömda brottslingar. Jag har inga andra uppgifter på det. Beklagligt och jag hoppas att alla som begår våldtäkt (oavsett etnicitet) får tre gånger så höga straff mot vad dagens straffskala ger, om inte mer (typ kastrering).”

  Samma sak finns på denna sida: http://stoppavaldtakterna.nu (under etnicitet) så jag tror att uppgifterna stämmer. Däremot finns det saker som inte tas med som: http://stoppavaldtakterna.nu/statistik%20Sverige%202.html (anmälningsbenägenheten)

  Enligt dem (som delar din undersökning gällande etnicitet) tar upp att det är väldigt svårt med våldtäkter och att anmälningsprocenten ligger som högst vid 13 % (än en gång är jag skeptisk då de beskriver svårigheten med att få fram dylik information, de ”hymlar” inte med etnicitet utan stödjer ditt påstående så då borde detta också vara ”faktum”. De talar också om ”mörkande” av etnicitet etc. vilket rimliggör att deras agenda inte är att bryta sönder SvP:s undersökning).

  De snittade (eftersom det var flera undersökningar) anmälningsbenägenheten till 10 %. Dvs. av alla våldtäkter som förmodas ske så anmäls bara 10 %. Av dem så döms ca 10 % av de anmälda (nu tar jag i eftersom det inte är så många som döms men jag vill inte ligga i underkant). 10 % av 10 % = 1% av alla anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Räknar vi med denna sidas beräkning av mörkertal: http://stoppavaldtakterna.nu/statistik%20Sverige%204.html

  Så sker det drygt 50 000 våldtäkter i landet varje år… Så baseras uppgifterna på 10 % av 10 % av 10 %… MEN det är (som vi alla vet är en homogen grupp människor) invandrarna som är överrepresenterade (vilket det verkar vara och jag har inte sagt emot dig där)! Hur viktigt det nu är i sammanhanget. Eftersom 99,99 % av de påstådda våldtäkterna inte leder till fällande dom så menar jag att påståenden grundade på de 0,01 % dömda brottslingar för ett brott är lite tunna när det gäller ett faktum för hela brottets karaktär. Skulle vi med säkerhet kunna säga att förhållandet stämmer även för de 99,99 % som inte är med i beräkningen så skulle det gå att använda underlaget (som att 144 av de dömda kom med i urvalet och fick representera helheten för de dömda – det motiverades och kan vara rimlig – kritiken har ju besvarats. Men ”faktum” är att det är 144 av drygt 50 000 möjliga fall som är med i rapporten, inte av 253…).

  Som du ser… Statistik går att leka med hur som helst, beroende på agenda. Jag har laborerat och påstår inte att allt jag säger stämmer, jag ville bara ge ett exempel på hur det också går att resonera kring statistik. Jag har inte genomfört undersökningarna för stoppavåldtäkterna.nu och vet inte vad de baserar sina siffror på (förutom det som de själva anger).

 9. Som sagt. När det gäller svenska män, i hemmen och våldtäkt etc. så lade jag in en brasklapp. Jag kan inte argumentera för att det skulle stämma och försökte vara tydlig med att jag ”hört det”. För diskussionens skulle så kan du tänka bort det från min sida, det är dåligt underbyggt och jag har ingen grund för just det påståendet.

 10. Du är inte den enda som läst statistik på universitetsnivå och här missar du uppenbarligen hela poängen.

  Sanningshalten för uppgiften ”En buss åker förbi en viss väg” påverkas inte av vilken färg det var på bussen, vilken hastighet etc. den har. ”En buss åker förbi en viss väg” innebär oavsett andra parametrar att ”En buss åker förbi en viss väg”.

  Detsamma gäller ickesvenskars överrepresentation inom våldtäkter: ”Invandrare är överrepresenterade inom våldtäktsdomar” innebär att ”Invandrare är överrepresenterade inom våldtäktsdomar” helt oavsett om vem som säger det, eller vad personen som säger det har för syfte med att säga det. Stämmer påståendet så stämmer det, punkt.

 11. Klas: Att ”en buss åker förbi en väg”, betyder just det har jag aldrig ifrågasatt. Ditt exempel verkade dock antyda att det skulle ha något med Bosses och Leifs incitament att göra. Hur de påverkade Nisse. Det är det som är själva poängen. Utan den delen har den ingenting med sanning och statistik att göra (eller påståenden och statistik). Säger du ”en buss åker på en väg” så har jag ingen anledning att misstro dig.

  Ett annat exempel:

  En kommun skall se över trafikläget på en väg. De skickar ut en person för att räkna hur många bilar som passerar på en timme. Denne återkommer med rapporten att endast 287 bilar per timme passerade den plats hen stod på. Det är inget som behöver ifrågasättas. Lämnar denne ute detaljerna så är det verkningslöst att tänka mer på denna väg. Utelämnas det att det inte passerade fler därför att det var långa bilköer, vilka beror på att trafikläget är ohållbart, så kan den som rapporterar och kommunen välja att inte ta tag i problemet. Kommer kritik så kan de hänvisa till undersökningen: ”det passerar bara 287 per timme på vägen, se själva.”

  Det finns ett exempel på ohållbara argument (iofs filosofi men jag bjuder på det):

  ”Stenar kan inte flyga. Mamma kan inte flyga. Mamma är en sten” – helt ohållbart.

  Jag har vid två tillfällen givit medhåll att invandrare är överrepresenterade inom våldtäktsdomar. Däremot framförde jag kritiken mot att dessa domar enbart rör en väldigt liten del (min schablonberäkning gav 0,01 %) av det möjliga antalet faktiska våldtäkter i Sverige på ett år. Du skriver själv: ”Detsamma gäller ickesvenskars överrepresentation inom våldtäkter”, vilket innebär att du likställer överrepresentationen i domarna med en överrepresentation för brottet. Att ta fasta på 0,01 % och likställa med de andra 99,99 % är inte statistiskt hållbart, vilken statistiker du än frågar.

  Extrema förenklingar gör inte att påståenden stämmer. Utelämnande av information gör att en undersökning eller resultatet av en undersökning kan bli grovt missvisande.

  För att tydliggöra:

  Invandrare (eller hur vi nu skall benämna denna heterogena grupp) är överrepresenterade inom våldtäktsdomar – jag håller med.

  Invandrare är överrepresenterade som gärningsmän vid våldtäkt – det finns för lite data för att jag skall kunna hålla med. Både om brott, offer och gärningsmän.

  Men jag kan ha missat poängen, mest för att jag inte förstår vilken poäng du vill att jag skall förstå? Att det är rimligt att basera ett så komplicerat brott som våldtäkt, och koppla det till etnicitet, på den extremt lilla del av de anmälda våldtäkterna OCH den ännu mindre delen fällande domar?

 12. Pingback: Statistik, invandrare och våldtäkt – en diskussion | Världen, politiken och miljön

 13. Bra skrivet. En sak fattas. Våra grannländer för statistiken som BRÅ inte gör (eller snarare inte presenterar). Det är överrepresentation där med och de har färre utanförskapsområden och mindre tillströmning. Det är också noterat att inte ens i Sverige har någon försökt med socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell till våldtäkt. Marcos Rojas hade garanterat rätt om kulturarv.

  Med den ökade tillströmningen, ökad bostadsbrist samt ökande arbetslöshet lär vi få se mycket mer av verkningarna av ”de socioekonomiska faktorer” den närmaste tiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s